oude-foto

De verandering

Het straatmakers beeld gaat veranderen. En dat is nodig. De Arbeidsinspectie concludeerde in maart 2009 dat het werk van straatmakers onnodig zwaar is. In negen van de tien gevallen is er sprake van lichamelijke overbelasting. Uit Arbo cijfers blijkt dat weinig straatmakers hun beroep tot hun 45ste volhouden.

De oplossing

Dat de lichamelijke belasting van straatmakers anders moet, is al jarenlang duidelijk. Maar hoe? Dat was de grote vraag. Diverse machines zijn uitgevonden, maar vaak waren die te ingewikkeld voor de gebruikers, te beperkt qua mogelijkheden of simpelweg te duur. Henk van Kuijk, eigenaar van Vanku Machinebouw uit het Brabantse Gilze-Rijen, boog zich over dit probleem en kwam met de oplossing, de Tiger-Stone (her)bestratingmachine.

De Tiger-Stone! 

De Tiger-Stone is een zes meter brede machine waarmee je de hele straat in één keer perfect kunt (her) bestraten, inclusief randafwerking. Het apparaat is verbluffend simpel te bedienen, een willekeurig persoon kan er binnen vijf minuten mee werken. De Tiger-Stone maakt gebruik van de zwaartekracht, om de stenen in de weg te krijgen zijn er geen bewegende delen nodig. Als vanzelf zakken de stenen omlaag en komen direct in het juiste patroon op de weg terecht. Ook wordt met behulp van de Tiger-Stone direct de randafwerking aangebracht. Het eindresultaat is dat de stenen op de juiste wijze opgesloten liggen tussen de trottoirbanden. De weg is meteen afgewerkt.

Verbluffend compleet 

Door de solide constructie is de Tiger-Stone niet onderhoudsgevoelig. Voor het verwerken zijn er nagenoeg geen mechanische onderdelen benodigd. Dit betekent dat de machine zeer veilig is voor de gebruiker en de omgeving. De Tiger-Stone beweegt zich elektrisch voort op rupsbanden, deze aandrijving is zeer geluidsarm. Daarnaast zorgen de rupsbanden voor een goede gewichtsverdeling van de circa 2,5 ton zware machine. Het volgen van de af te leggen route gebeurd met een sensor welke de trottoirbanden volgt. Het verwerken van diverse legpatronen is mogelijk. Op de Tiger-Stone kan een overkapping geplaatst worden zodat in alle weersomstandigheden kan worden doorgewerkt.

De toekomst 

De verwachtingen voor de Tiger-Stone zijn hooggespannen. Vanuit de markt is de behoefte om machinaal te kunnen (her)bestraten groot, omdat de fysieke belasting voor de straatmaker zoveel mogelijk moet worden vermeden en beperkt. Diverse landelijke branchegerichte organisaties en de overheid zijn al jaren op zoek naar een oplossing om dit te realiseren. In augustus 2008 heeft de Arbo de 1500m² regel voor nieuw straatwerk losgelaten, nu redeneren ze: “al het straatwerk dat machinaal gemaakt kan worden moet ook op die manier worden uitgevoerd”.

Verschillende elementen en diverse verbanden

De doelstelling van de Tiger-Stone is om de markt te voorzien van een meer veelzijdige (her)bestratingsmachine, die het gat in de machinale herbestrating opvult. De Tiger-Stone is speciaal ontwikkeld om het leggen van de elementen, het vlijen, uit te voeren. De Tiger-Stone kan een zeer breed scala aan elementen verwerken en deze ook nog in diverse verbanden leggen.

Zes meter in één keer dicht!

De Tiger-Stone kan een maximale breedte van zes meter in één keer leggen. Ook is het mogelijk om ‘fiets suggestiestroken’ direct mee te leggen, indien gewenst in een andere kleur en verband. Voorwaarde is wel, dat het totale werkbereik niet meer dan 6 meter bedraagt. De maatvoering is overigens instelbaar, waardoor ook smallere wegen gelegd kunnen worden. Het daadwerkelijke leggen van stenen in de machine gebeurt handmatig. De legger staat ergonomisch achter stenenbunker, waar de stenen middels een miniloader in zijn gelegd.

SANYO DIGITAL CAMERA

(foto 1: positie legger achter de stenenbunker)

De stenen worden vervolgens met de hand langs boven op het afschuifbord gelegd. Immers, de eerste meter wordt handmatig in het juiste verband aan de onderkant van het afschuifbord gelegd. Daarna hoeft de legger enkel de stenen met de juiste zijde boven af te laten glijden. De steen vindt automatisch aansluiting met het eerder gelegde verband.

SANYO DIGITAL CAMERA

 (foto 2: afschuifbord en plaatsing stenen)

Op het moment dat het afschuifbord vol gelegd is met stenen bedient de legger de Tiger-Stone middels een drukknop. De Tiger-Stone verplaats zich achteruit, waardoor de stenen van het afschuifbord op het zandbed zakken. De route van de Tiger-Stone wordt bepaald met behulp van een sensor die de opsluitbanden volgt. Het resultaat is een direct opgesloten weg, die geen randafwerking meer behoeft.

SANYO DIGITAL CAMERA

(foto 3: een direct opgesloten en afgewerkte weg)

De positie van de legger is zo geconstrueerd, dat men met één tot drie man tegelijkertijd kan werken. Het aantal personen op de machine is naar eigen inzicht te bepalen. Hierdoor wordt de capaciteit van de machine bepaald. De aandrijving is elektrisch en dus zeer geluidsarm en bevorderd het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met twee personen kan de Tiger-Stone tenminste 300m2 per dag vlijen. Een conventionele straatmaker legt 75 tot 100 m2 per dag (opper + straatmaker).